Často kladené otázky

Čo keď mi bezprostredne hrozí exekúcia alebo dražba?

Pokiaľ s nehnuteľnosťou nemôžete disponovať vzhľadom na prebiehajúce exekučné alebo dražobné konanie môžete sa na nás obrátiť a my Vás zastúpime v konaní pred exekútormi a dražobníkmi. Nájdeme najvýhodnejšie riešenie Vašej situácie, vyrovnáme Vaše záväzky a zrealizujeme odkúpenie nehnuteľnosti.

Môžem predať aj zadlženú nehnuteľnosť?

So zadlženou nehnuteľnosťou spravidla nemôžete disponovať bez súhlasu záložného veriteľa. V prípade zadlženej nehnuteľnosti, ktorá je zaťažená záložným právom je najskôr potrebné vyrovnať všetky Vaše záväzky voči záložným veriteľom a až potom môžete s nehnuteľnosťou voľne disponovať. My Vám pomôžeme s uspokojením záložných veriteľov. My vyplatíme Vaše dlhy a poskytneme Vám bezúročnú zálohu až do zrealizovania predaja nehnuteľnosti.

Aké je výkupná cena nehnuteľností?

Našim klientom spravidla ponúkame výkupnú cenu na úrovni 90% trhovej ceny. Výkupná cena sa taktiež odvíja od znaleckého posudku, právneho stavu, veku a stavu nehnuteľnosti. Výkupnú cenu určujeme vždy až po samostatnej obhliadke nehnuteľnosti a po preverení právneho stavu.

Ako rýchlo môžem predať svoju nehnuteľnosť?

V prípade, keď je právny stav nehnuteľnosti zrejmý, na nehnuteľnosti neviaznu žiadne ťarchy ani vecné bremená a sú k dispozícii všetky potrebné dokumenty odkúpenie nehnuteľnosti sa môže zrealizovať už do 24 hodín.

Aké sú výhody vyplývajúce z priameho výkupu nehnuteľností

Výkup nehnuteľností je rýchly, transparentný a hlavne bezpečný spôsob ako predať Vašu nehnuteľnosť. V porovnaní s predajom prostredníctvom realitných kancelárií alebo rizikového samostatného predaja ponúka množstvo nesporných výhod. Priamy výkup nehnuteľností umožňuje rýchle a efektívne riešenie Vašej finančnej situácie. Vďaka rýchlemu jednaniu, profesionálnemu tímu a silnému kapitálu garantujeme naším klientom tie najvýhodnejšie podmienky pri priamom odkúpení ich nehnuteľností.

Aké nehnuteľnosti môžem ponúknuť na výkup?

Vykupujeme všetky druhy nehnuteľností, najmä byty, pozemky a rodinné domy. Môžete nám ponúknuť všetky Vaše nehnuteľnosti. Na stave a cene nehnuteľností nezáleží.

Kedy je pre mňa výhodný priamy predaj nehnuteľnosti?

Vždy keď potrebujete rýchlo získať potrebnú hotovosť, alebo potrebujete efektívne spravovať svoje finančné záväzky. Priamym predajom nehnuteľnosti je výhodné predchádzať neželaným exekúciám a dražbám, ktoré sú pre Vás výrazne nevýhodné.