Financovanie súdnych sporov

V prípade, že je nutné riešiť Váš oprávnený nárok súdnou cestou a nemáte voľné finančné prostriedky k začatiu a vedeniu súdneho sporu, tak po dohode prenesieme tieto poplatky a náklady na našu spoločnosť a celý súdny spor financujeme.

Úhrada nami vynaložených finančných prostriedkov je prevedená až po skončení súdneho sporu a reálnej kapitalizácii Vašej pohľadávky.

Súdne spory financovanie

V prípade záujmu alebo akýchkoľvek otázok nás kontaktujte a dohodnite si nezáväzné stretnutie, kde spoločne preberieme možnosť vzájomnej spolupráce pri riešení Vášho problému.