Kto môže využiť leasing nehnuteľností

Leasing nehnuteľností je vďaka svojej pružnosti leasingových modelov a dostupnosti leasingových riešení vhodný pre:
- malých a stredných podnikateľov (MSP)
- veľké firmy
- nadnárodné korporácie
- subjekty verejného sektora

Leasing nehnuteľností

Výhody leasingu nehnuteľností, ktorý je cestou na realizáciu podnikateľských aj spoločenských zámerov množstva subjektov, môžu využiť:
- výrobné a priemyselné podniky
- obchodné spoločnosti
- maloobchodné reťazce
- logistické a zásielkové firmy
- developerské spoločnosti v oblasti komerčných nehnuteľností
- miestna správa a samospráva
- ďalšie inštitúcie a subjekty verejného sektora
- množstvo ďalších podnikateľských subjektov