Mimosúdne vymáhanie pohľadávok

Prijatím pohľadávky je naša práca, počas celého prebiehania vymáhania, bezplatná – neplatíte žiadne peniaze ani percentá v priebehu našej práce. Naša odmena je hradená až z reálne vymoženej čiastky od dlžníka.
Mimosúdne vymáhanie pohľadávok realizujeme niekoľkými možnými postupmi.

Najrozšírenejšie a najefektívnejšie je vymáhanie na báze Zmluvy o postúpení Pohľadávky. Stávame sa vo vzťahu k dlžníkovi novým veriteľom. To nám podstatne umožňuje zlepšiť našu pozíciu voči dlžníkovi. Pre veľa našich klientov je to vyhovujúce, pretože sa môžu dištancovať od procesu vymáhania pohľadávky.

Vymáhanie pohľadávok

Ďalšia možnosť je spolupráca na báze Mandátnej zmluvy. Pôsobíme na základe plnej moci a jednáme s dlžníkom menom veriteľa.

Vzťah veriteľ – dlžník mimosúdnou cestou prebieha priamou osobnou komunikáciou s dlžníkom. Podstata našej práce je vlastné uvedomenie dlžníka, že dlhy sa musia platiť, a čím skôr sa rozhodne ich platiť, tím skôr to pre neho v konečnom dôsledku lepšie.

V určitých prípadoch je nutné siahnuť k riešeniu cestou exekúcie. Máme spolupracujúce exekútorské úrady a s exekúciou Vám pomôžeme. Obrovské plus je, že vďaka našej sledovacej práce s dlžníkom, jednaním s ním a jeho okolím, sme schopní poskytnúť Vám a aj exekútorovi skutočný stav jeho majetku a možností.

V dlžníkovi je potreba vyvolať jeho vlastné uvedomenie, že vyhýbanie sa platbe nie je nekonečné a skôr alebo neskôr svoj dlh bude musieť zaplatiť, a čím neskôr tým bude oveľa väčší a následky môžu byt pre neho doslova katastrofické a ekonomicky likvidačné.

Výška našej odmeny je podľa stavu, veku, vymáhateľnosti pohľadávky. Presnú kalkuláciu Vám oznámime na nezáväznom osobnom stretnutí, kde si konkrétne preštudujeme danú pohľadávku.