Predmety leasingu

Nehnuteľnosti, ktoré sú vhodné ako predmet leasingu:
- výrobné haly a areály
- sklady a logistické haly i celé parky
- kancelárske budovy
- nákupné centrá, supermarkety a iné obchodné budovy
- technologické centrá a vedecko-technické parky
- školy, univerzitné budovy, domovy pre seniorov
- ostatné stavby verejnej správy

Spoločnosť SINES GROUP, s.r.o. poskytuje leasing nehnuteľností na

- objekty vrátane pozemkov aj bez pozemkov
- novostavby
- rekonštrukcie už postavených objektov
- financovanie kúpy už postavených objektov
- financovanie procesov výstavby nových objektov