Revitalizácia firiem

V dnešnej turbulentnej dobe, veľa firiem prechádza rôznymi problémami. Sú zapríčinené nedostatkom vlastného kapitálu, ktorý veľakrát vzniká aj vďaka druhotnej platobnej neschopnosti. Niektoré problémy vznikajú aj na základe nastavenia nie celkom optimálnych procesov, tak v samotnom riadení ako aj nedostatkom kvalitných riadiacich pracovníkov. Vieme zaistiť dostatok potrebných zdrojov a nastaviť procesy riadenia firiem, ktoré vedú k ozdraveniu, prípadne rozvoja.
Ozdravenie firiem

Reštrukturalizácia firmy

Firma, ktorá sa dostane do závažnej situácie, ale zároveň má potenciál, ktorý sa dá rozvíjať, väčšinou dokáže riešiť vstup kapitálovo silného partnera zvonku, zároveň v spojitosti so zmenou systémového riadení chodu firmy.

Celková kríza firmy sa prejavuje nie len na ekonomických výsledkoch, či na výrazne zhoršenom cash-flow firmy majúci existenčný rozmer, ale tiež sú zreteľné aj doprovodné efekty takejto situácie: útlm odbytu a strata zákazníkov, výrazne znížená solventnosť podniku, neschopnosť nie len krátkodobo, ale aj dlhodobo splniť si svoje záväzky, veľmi ťažká atmosféra strachu a nedôvery vo firme, komunikačné bloky vo vnútri aj mimo firmy atď.

Súčasťou reštrukturalizácie firmy sú vážne a podstatné zásahy nie len do riadenia firmy ( finančného, predajného, personálneho, výrobného riadenia ), ale aj často veľmi bolestné opatrenia, či už sa to týka nevyhnutných rezov vo vyššie uvedených oblastiach, či celkovej zmeny výrobného, či obchodného zamerania firmy.

Dohodnite si nezáväzné obchodné stretnutie, kde spoločne preberieme možnosť a mieru zapojenia našej spoločnosti vo Vašej firme.

Odkúpenie firiem

Odkupujeme funkčné firmy so zaujímavým podnikateľským zámerom, ktoré sú v situácii nedostatku vlastného kapitálu. Prípadne sme vo výnimočných prípadoch pripravený vstúpiť do Vašej firmy ako finančný investor a stať sa spolumajiteľom firmy.

Pokiaľ ste majiteľmi firmy so skrytým potencionálom a nie ste schopní ho úplne rozvinúť, kontaktujte nás a dohodnite si nezáväzné stretnutie.

Neodkupujeme umelo predĺžené firmy.