Spätný lízing nehnuteľností

Spätný lízing nehnuteľností. Spätný lízing nehnuteľností je núdzovým riešením človeka v ťažkej životnej situácii. Je riešením pre majiteľov nehnuteľností, ktorí potrebujú získať väčšiu finančnú hotovosť, nemajú možnosť požičať si peniaze od banky a podmienky subjektov ponúkajúcich úvery na nebankovým trhu sú pre nich príliš nevýhodné.

Princíp spätného lízingu nehnuteľnosti

Na rozdiel od klasického lízingu, kde ide o získanie nejakej hnuteľnej veci, napr. automobilu, ide u spätného lízingu nehnuteľnosti o získanie hotových finančných prostriedkov. Základným predpokladom na strane klienta je vlastníctvo bytu alebo rodinného domu. Súčasne je medzi Vami a našou spoločnosťou uzavretá zmluva o budúcej zmluve o spätnom odkúpení nehnuteľnosti do Vášho vlastníctva. Vo Váš prospech je tiež zriadené vecné bremeno užívania nehnuteľnosti. Po uplynutí stanovenej doby máte možnosť si nehnuteľnosť odkúpiť späť za podmienok vopred dohodnutých v zmluve o budúcej zmluve.

Pre koho je spätný lízing nehnuteľnosti vhodný

Spätný leasing nehnuteľnosti je určený pre klientov, ktorí potrebujú väčšiu finančnú hotovosť, ktorú si nemôžu obstarať na bankovom trhu az bytových dôvodov nemôžu svoju situáciu riešiť predajom nehnuteľnosti. Častým dôvodom pre spätný lízing nehnuteľnosti sú problémy s exekúciou na nehnuteľnosť alebo potreba oddlžiť nehnuteľnosť.

Prečo je pre Vás spätný lízing nehnuteľnosti výhodný

Peniaze môžete získať v poriadku už do niekoľkých dní. Naša spoločnosť Vám rýchlo nájde vhodného kupca a vybaví pre Vás aj všetky právne úkony spojené s predajom a spätným prenájmom nehnuteľnosti, poskytne Vám aj kompletný právny servis pri uzatváraní zmluvy o budúcej zmluve o spätnom odkúpení nehnuteľnosti do Vášho vlastníctva. Zastúpime Vás pri jednaní s Vašimi veriteľmi a ďalšími subjektmi. Vďaka tomu že máme k dispozícii kvalitné právne služby vo vlastnej réžii, sme schopní v krátkom čase vyriešiť väčšinu i zdanlivo neriešiteľných právnych problémov súvisiacich so spätným leasingom nehnuteľnosti.

Podmienky realizácie spätného lízingu nehnuteľnosti

  • Záujemca o spätný lízing nehnuteľnosti musí byť majiteľom bytu alebo rodinného domu.
  • Záložné práva, zástavy, vecné bremená, exekučné konanie a ďalšie právne nezrovnalosti nie sú prekážkou spätného lízingu nehnuteľnosti.
  • Spätné odkúpenie nehnuteľnosti je možný ako u nehnuteľností a bytov v osobnom vlastníctve, tak u družstevných bytov.
  • Všetky potrebné podklady, dokumenty, zmluvy a vybavovanie na úradoch vybavíme za Vás.
  • Ak nám chcete ponúknuť svoju nehnuteľnosť, kontaktujte nás prostredníctvom nášho kontaktného formulára alebo osobne v našej kancelárii.