Správa finančných prostriedkov

SINES GROUP, s.r.o. ako finančná spoločnosť, zabezpečuje svojim klientom aj individuálnu správu finančných prostriedkov v rôznych objemoch. V ponuke je pre Vás systematická a komplexná správa Vašich finančných prostriedkov, formou investície do nehnuteľností a neustálym rozširovaním portfólia našich firiem.

Riešenia Vašej finančnej situácie pripravujeme na základne individuality klienta, dôkladného poznania Vašich potrieb a preferencií, taktiež od Vašich očakávaní odvíjajúcich sa od Vašej jedinečnosti. Cieľom našej finančnej spoločnosti SINES GROUP, s.r.o. je individuálne spravovanie Vašich aktív, ich efektívne zhodnotenie a dlhodobé zveľaďovanie majetku.

Tento proces, tvorby individuálnych portfólií je nepretržitým vývojovým procesom. Stále vyhľadávame najvhodnejšie investičné príležitosti a to Vám zaručuje neustály rast Vašich prostriedkov.

Správa finančných prostriedkov u nás

Každý náš klient je našim partnerom, preto dbáme na čo najlepšiu komunikáciu s Vami. Táto komunikácia nám slúži na vytvorenie vzťahu, ktorý je založený na dôvere a otvorenosti. Prvoradá je pre nás bezpečnosť Vášho majetku a za hlavnú úlohu považujeme rešpektovanie a uprednostňovanie Vašich záujmov.