Správa pohľadávok

Správu pohľadávok realizujeme na báze outsourcingu. Podstatou je zaistenie Vašich pohľadávok skôr ako sa stanú nedobytnými.

Dozeráme na termíny splatností, v prípade nedodržania, okamžite vyzývame dlžníka k uhradeniu. Vieme Vašim klientom doporučiť faktoringové spoločnosti, prípadne po úvahe ich financovať z vlastných zdrojov. Často sa stáva, že firma sa sama dostane do obtiažnej ekonomickej situácie z dôvodu bezodplatného úverovania svojich odberateľov. Bohužiaľ neplatenie svojich záväzkov, finančné parazitovanie na odberateľovi je veľmi rozšírené. Tým prebieha neustále financovanie dlžníkovho podnikania z cudzích neúročených zdrojov. A tí dodávatelia, ktorí sa nechávajú donekonečna obmäkčovať dlžníkmi, nakoniec môžu sami skončiť v pasívnej platobnej bilancii.

Preto je dôležité svoje platby sledovať, upomínať a podnikať ďalšie kroky potrebné k zabezpečeniu bezproblémového toku finančných prostriedkov.

Systematická práca s pohľadávkami, urýchlene upomínanie, podnikanie ďalších krokov vedie k bezproblémovému toku finančných prostriedkov. V prípade neschopnosti dlžníka splniť svoje záväzky, vďaka systému správy pohľadávok a priebežnému screeningu odberateľov máme túto informáciu včas a sme schopní reagovať skôr ako sa dlžník dostane do insolventnosti a pohľadávky sa môžu stať nedobytnými.

Správa a vymaháhanie pohľadáviek

Správu a vymáhanie pohľadávok realizujeme mimosúdne, súdne, s pomocou exekúcie v spolupráci s renomovaným súdnym exekútorom.

Po prevzatí správy Vašich pohľadávok neplatíte za našu činnosť žiadne priebežné platby. Fakturujeme Vám len dohodnutú odmenu z peňazí fakticky došlých na Váš účet. Neváhajte nás nezáväzne kontaktovať a dohodnúť si nezáväzné stretnutie k posúdení miery a dôležitosti našej podpory.