Výkup nehnuteľností

Predávate svoju nehnuteľnosť a potrebujete peniaze už teraz?

  • Nemáte čas a chuť na zdĺhavý predaj Vašej nehnuteľnosti?
  • Máte finančné problémy či potrebujete financie čím skôr?
  • Máte v pláne v časovom predstihu odpredať nehnuteľnosť?

Výkup nehnuteľnosti predstavuje rýchle a efektívne riešenie Vášho predaja nehnuteľnosti. Čím skôr sa rozhodnete a kontaktujete nás, tým rýchlejšie a výhodnejšie môžete svoju nehnuteľnosť predať. Ponúkame Vám rýchle a seriózne jednanie, odborné stanovenie trhovej ceny nehnuteľnosti, úhradu poplatkov, bezplatné zabezpečenie právneho servisu a peniaze aj do 48 hodín. Stopercentná profesionalita, právna istota a spoľahlivosť našej spoločnosti. Ceny výkupu ovplyvňuje lokalita, reálna trhová hodnota nehnuteľnosti ako i technický stav nehnuteľnosti. Možnosť zabezpečenia náhradného ubytovania. Výkup je po stanovení a dohodnutí ceny možné realizovať IHNEĎ v hotovosti.

Pokiaľ ste v situácii, že nemáte dostatočný dostatok likvidných finančných zdrojov, ste rozhodnutí ho riešiť predajom nehnuteľnosti a z nižšie uvedených dôvodov toto svoje rozhodnutie nemôžete realizovať, kontaktujte nás a dohodnite si nezáväzné stretnutie.

Modelový prípad

Ste majiteľom fungujúcej firmy, vlastníte nehnuteľnosť, ale máte na nej úver a potrebujete rýchlo finančné prostriedky na rozvoj alebo udržanie svojho podnikania. Nemáte vlastné zdroje na vyplatenie úveru, ale zároveň nie ste schopní platiť svoje záväzky voči banke. Sme schopní nehnuteľnosť odkúpiť a následne Vám ju v prípade záujmu spätne prenajať, prípadne v budúcnosti predať späť.

Modelový prípad

Ste majiteľ firmy, ktorá sa potýka s platobnou a druhotnou platobnou neschopnosťou. Vlastníte nehnuteľnosť alebo nehnuteľnosti, ale viaznu na nich zástavy a exekúcie. Nemáte finančné zdroje na zaplatenie Vašich záväzkov, ale zároveň už nemôžete nehnuteľnosť klasicky predať z dôvodu zástav. Odkúpime ju od Vás, vyplatíme Vaše záväzky a poskytneme Vám potrebný kapitál k revitalizácii Vašej firmy.

Spätný leasing nehnuteľností