Finančná spoločnosť Prešov

Váš partner v oblasti financií,
investovania, realít a právnych služieb.
Profesionálne služby
Spokojný zákazník = Naša priorita
Spätný lízing nehnuteľností. Spätný lízing nehnuteľností je núdzovým riešením človeka v ťažkej životnej situácii. Je riešením pre majiteľov...
SINES GROUP, s.r.o. ako finančná spoločnosť, zabezpečuje svojim klientom aj individuálnu správu finančných prostriedkov v rôznych objemoch...
Dlhuje Vám niekto peniaze a spôsobuje Vám to ekonomickú ujmu? Nemáte už silu ho upomínať? Nechcete už ďalej strácať Váš čas? Nechcete byť...
Súčasťou našej práce pri mimosúdnom vymáhaní pohľadávok nám často vzniká situácia, kedy je potreba nájsť objekt alebo osobu. Vďaka nasta...
V prípade, že je nutné riešiť Váš oprávnený nárok súdnou cestou a nemáte voľné finančné prostriedky k začatiu a vedeniu súdneho sporu, tak...
Doba, v ktorej sa nachádzame prináša so sebou aj mnoho finančných problémov. Každý z nás sa môže dostať do situácie, keď nestíha splácať...
Správu pohľadávok realizujeme na báze outsourcingu. Podstatou je zaistenie Vašich pohľadávok skôr ako sa stanú nedobytnými. Dozeráme...
Pre súbory drobnejších pohľadávok, kde sa nevyplatí mimosúdne vymáhanie spojené s osobnými návštevami dlžníka, jeho sledovaním a screa...
Odkúpenie pohľadávok je výhodné z hľadiska okamžitého riešenia Vašej pohľadávky. Naša spoločnosť berie na seba riziká a ďalšie náklady spojené...
V dnešnej turbulentnej dobe, veľa firiem prechádza rôznymi problémami. Sú zapríčinené nedostatkom vlastného kapitálu, ktorý veľakrát vzniká...
Prijatím pohľadávky je naša práca, počas celého prebiehania vymáhania, bezplatná – neplatíte žiadne peniaze ani percentá v priebehu našej práce...
Výkup nehnuteľnosti predstavuje rýchle a efektívne riešenie Vášho predaja nehnuteľnosti. Čím skôr sa rozhodnete a kontaktujete nás, tým...

Finančné služby